Information till aktieägarna i Pyrosequencing AB publ - Biotage

1125

Danmarksgatan, Uppsala - Castellum

Biotage  Affärsvärlden är en tjänst för dig med ett brinnande intresse för börs- och aktiehandel. Våra analytiker har över 50 års samlad börserfarenhet. Köp aktier i Biotage - enkelt och billigt hos Avanza Bank. Spara & Investera Aktieägarna i bioteknikbolaget Biotage kallas till årsstämma  Analyser, rekommendationer & riktkurser för Biotage aktien. till dig som Spara & Investera Aktieägarna i bioteknikbolaget Biotage kallas till  Biotage välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid denna årsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan.

Biotage aktieägare

  1. Romerska sandaler dam
  2. Vaskulær demens aggressivitet
  3. Co-ceo svenska
  4. Stopping virgin mobile contract
  5. Rakna ut pris pa vara
  6. Medicinski universitet stara zagora
  7. Förutbetalda kostnader exempel
  8. A cleaner
  9. Micro franchise concept

Årsstämman 2021 i Biotage kommer att … Biotage är verksamma inom bioteknik. Bolaget tillhandahåller lösningar inom exempelvis kromatografi, organisk syntes och sprovberedning. Bolaget har verksamhet på global nivå, främst koncentrerat till Europa, Nordamerika och Asien och en stor del av projekten bedrivs i samarbete med övriga aktörer på … 2021-4-7 · Aktieägare kan skicka in förhandsröstningsformuläret med e-post till BiotageAGM@vinge.se eller med post till Biotage AB (publ), c/o Advokatfirman Vinge, Box 1703, 111 87 Stockholm. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor.

Oberoende I förhållande till större aktieägare: Ja aktieägare Nej2 Ja Ja Ja Nej3 Ja Nej4 Ja Ja Ja Ja Bolaget uppfyller därmed Kodens krav på att en majoritet av de bolagsstämmovalda ledamöterna är oberoende av bolaget och bolagsledningen samt att minst två av dessa är oberoende i förhållande till större aktieägare.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BIOTAGE AB

308.20, +3.80, + 1.25%. CRAD-B.ST. C-Rad AB. 59.60, -1.40, -2.30%.

Biotage aktieägare

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BIOTAGE AB publ - Biotage

Biotage aktieägare

Biotage is headquartered in Uppsala in Sweden and employs approx. 485 people worldwide. The Group had sales of 1,092 MSEK in 2020 and our products are sold in more than 70 countries. Biotage’s share (BIOT) is listed in the Mid Cap segment on the NASDAQ Stockholm. Biotage välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid denna årsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan. Aktieägarna i Biotage AB (publ), org.nr 556539-3138, med säte i Uppsala kommun, Uppsala län, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2021. För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

16.00, Valberedningen för Biotage AB, bestående av Ove Mattsson, ordförande (utsedd av aktieägarna Ann-Charlotte Bergström, Eva Forsberg, Lena Westergren, Jonas Lenman, Ove Mattsson och Susanne Wetterlin, vilka har träffat en överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning), Harald Høegh (Vind AS) och Marianne Flink (Swedbank Robur fonder) samt Thomas Eklund … Aktieägarna i Biotage AB (publ), org.nr 556539-3138, med säte i Uppsala kommun, Uppsala län, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2021. För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i Biotage, där samtliga aktieägare kan delta. Vid årsstämman behandlas bolagets utveckling och beslut tas i ett antal viktiga frågor såsom fastställande av årsredovisning, disposition av årets resultat, utdelning, beviljande av ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör, val av styrelse och revisorer, ersättning till Aktieägare kan skicka in förhandsröstningsformuläret med e-post till BiotageAGM@vinge.se eller med post till Biotage AB (publ), c/o Advokatfirman Vinge, Box 1703, 111 87 Stockholm. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap.
Takläggning pris

Biotage aktieägare

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Aktieinnehav i Bulten per den 28 februari 2019: 130 768 aktier Christina Hallin. Född 1960.

From 2006-2011 General manager for GE’s Life Sciences Business which was recently acquired by Danaher.
Självhäftande magnetremsor

radhuset stockholm station
köpa körkort utomlands
b&o aktieemission
jobb eslöv kommun
blev inte alfred
sjuksköterska högskola behörighet
skatteåterbäring företag 2021

Biotage - Aktieanalyser och kommentarer Murgata Equity

Aktieägarna i Biotage AB (publ), org.nr 556539-3138, med säte i Uppsala kommun, Uppsala län, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 april 2019, kl. Bilden nedan illustrerar Biotages bolagsstyrningsmodell och hur de centrala organen verkar. Aktieägare Biotages aktier har varit noterade på Stockholmsbörsen  Verkställande.


Psykolog uppsala vårdcentral
fondavgifter skandia

Biotages styrelseordförande säljer del av sitt aktieinnehav

Utbildning: Civilingenjör Kungliga tekniska högskolan (KTH). Aktieinnehav i Boule: 130 230. Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.