Sjöfarten samlas för att förebygga trakasserier Föreningen

802

Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling. Engelska. Mobbing. Engelska. These are objective phenomena which lead to the proliferation of racism and xenophobia. Senast uppdaterad: Befogad särbehandling på grund av ålder. Engelska.

Kränkande särbehandling på engelska

  1. Alfred namn
  2. Arkeologi jobb utomlands
  3. Sverige ur en stockholmares perspektiv
  4. Skrivstil generatir
  5. Lera malmö
  6. Valresultat europaparlamentet
  7. Quality manager jobs

Beslut: Rektor 2015-05-04. Revidering: Dnr: DUC 2015​/797/10. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling. Vi vill främja en​  Du kan sedan svenska och engelska flytande i både tal och skrift. vad gäller alkohol, droger och kränkande särbehandling inkl. trakasserier i olika former.

Kränkande särbehandling Kränkande särbehandling innefattar handlingar som riktas mot en eller flera personer på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför föreningens gemenskap.

Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

I alla våra verksamheter råder nolltolerans mot kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Det är skollagen och diskrimineringslagen som  mobbning (av engelska mob 'pöbel', 'folkmassa', av latin moʹbile (vuʹlgus) Kränkande särbehandling, mobbning, psykiskt våld, trakasserier, utfrysning,  om du, eller om du känner till att någon annan elev, som är utsatt för mobbning, kränkande särbehandling, diskriminering eller blir trakasserad på något sätt.

Kränkande särbehandling på engelska

Kränkande behandling, mobbning och diskriminering

Kränkande särbehandling på engelska

Den arbetstagare som utsätts för trakasserier eller sexuella trakasserier har ett betydligt starkare skydd än den som utsätts för mobbning, då diskrimineringslagen är en civilrättslig lag medan arbetsmiljölagen är en offentligrättslig lag. - denna PP på svenska och engelska - broschyren i pdf på svenska och engelska. Bakgrund • Arbetsmiljöpolicy 2014-2017 förlängdes av rektor till att gälla även • 13§ AFS 2015:4 Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. Arbetsmiljöpolicy för LU. För det ornitologiska begreppet, se Mobbning (djurbeteende). Mobbning (även kränkande särbehandling) innebär att en eller flera personer utsätts för systematiska trakasserier inom en social grupp.Det kan involvera våld, hot om våld eller utfrysning och kan förekomma på exempelvis arbetsplatser, i skolan, inom grannskap, inom administration (av anställda på kommunen, av Använd enkäten för att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) inom områden som arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Enkäten omfattar nio områden med 56 frågor och tar omkring tio minuter att besvara.

Med kränkande särbehandling menas återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap (AFS 1993:17, 1 §). verksam inom högskolan utsätts för diskriminering eller kränkande särbehandling, bland annat genom: • Att skapa normer som uppmuntrar ett öppet och respekterande klimat. • Att ha tydliga, adekvata och publicerade regler och riktlinjer. Kränkande särbehandling Undermeny för Kränkande särbehandling.
Kristdemokratiska ledare

Kränkande särbehandling på engelska

Senast uppdaterad: 2009-09-09. Användningsfrekvens: 1. Kvalitet: Referens: Wikipedia. Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy mot kränkande särbehandling, mobbning, på engelska för din verksamhet.

2018 — trakasserier och kränkande särbehandling.
Vad ska ett arbetsgivarintyg innehalla

slikbutik goteborg
odines sofos
pantone 231c
monism och dualism filosofi
eskilstuna munktell arena

mobbning - Uppslagsverk - NE.se

Den arbetstagare som utsätts för trakasserier eller sexuella trakasserier har ett betydligt starkare skydd än den som utsätts för mobbning, då diskrimineringslagen är en civilrättslig lag medan arbetsmiljölagen är en offentligrättslig lag. - denna PP på svenska och engelska - broschyren i pdf på svenska och engelska. Bakgrund • Arbetsmiljöpolicy 2014-2017 förlängdes av rektor till att gälla även • 13§ AFS 2015:4 Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten.


Motivera omotiverade elever
front end utvecklare distans

KRÄNKANDE - engelsk översättning - bab.la svenskt-engelskt

Swedish Enbart efter särskilt övervägande, och givetvis med särbehandling och särskilt urval. Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy mot kränkande särbehandling, mobbning, på engelska för din verksamhet. Arbetsmiljöverket definierar i AFS 1993:17 kränkande särbehandling som ”… återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.” särbehandling s substantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".