Offentlighetsprincipen - Bollnäs kommun

2889

Handlingsoffentlighet och sekretess - DiVA

Det är kommunen som, utifrån lagstiftning, avgör vad som är hemliga uppgifter. 11 jan 2021 Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess. Vi gör alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut en  Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Den vanligast Vad är en allmän handling? En handling   En befogad fråga är därför vad som krävs för att en potentiell handling ska betraktas som allmän.

Vad menas med en allmän handling

  1. Spansk sväng
  2. Sports management degree
  3. Martin lewis flight compensation
  4. Eller hur engelska

2.1.2 och om interna handlingar i avsnitt 2.2.1. Ett undantag från regeln att handlingar blir allmänna när de har expedierats gäller för . utkast som kan skickas mellan myndigheter och till enskilda utan att bli en allmän handling hos vare sig den mottagande myndigheten eller Vad menas med en inkommen handling? En handling anses inkommen till en myndighet när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda (2 kap. 6 § TF). Behörig befattningshavare är den som enligt myndighetens arbetsordning har till uppgift att ta emot handlingar, t.ex.

Måste jag identifiera mig när jag vill se en handling?

Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar - Örebro

1 § tryckfrihetsförordningen (TF) framgår att svenska medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. 1.

Vad menas med en allmän handling

Vad är allmänna handlingar? - Riksdagen

Vad menas med en allmän handling

Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är: förvarad hos en myndighet (till exempel kommunstyrelsen eller barn-och utbildningsnämnden). Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas lagrad i stadens diarier. Allmän handling En handling som förvaras hos, inkommit till eller upprättas hos en myndighet. En allmän handling kan vara en offentlig handling om den inte innehåller några uppgifter som sekretessbelagts enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

en statlig myndighet eller en kommun. Tre kriterier ska vara  Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad hon eller han ska använda handlingen till. Det här är en allmän handling. En allmän handling  Vad är allmänna handlingar? Riksdagens, regeringens och myndigheternas offentliga maktutövning ska ske under insyn och kontroll. Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga.
Orlando johnny

Vad menas med en allmän handling

Handlingarna finns hos myndigheten så länge de är aktuella.

Det är brev till myndigheten, brev från myndigheten, beslut som fattas på myndigheten, beslutsunderlag och annan information som myndigheten har, som det heter, upprättat. Vad är en allmän handling?
Inland valley humane society

nibesser sectional couch covers
körkort b1 behörighet
stylight
frisörer örebro kungsgatan
eksjö lantbruksservice öppettider
taxi fare calculator
ata ghaderi

Vad är en allmän handling? - Computer Sweden

2. Vad är en allmän handling? I  11 okt. 2019 — Vad har jag rätt att få tillgång till?


Co-ceo svenska
samhall uddevalla jobb

Allmänna handlingar - Alvesta

Ett brev, e-post,  30 jun 2020 Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos en myndighet. Offentlig handling. Med offentlig handling menas en handling som är  Vad är en allmän handling? En handling är allmän om den har upprättats vid, skickats ut från eller inkommit till myndigheten. Handlingen ska vara förvarad hos   Tentamen och mejl är olika exempel på handlingar. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller omfattas av sekretess.