Auktoriserad konsult och tystnadsplikten - Tidningen Konsulten

4674

Lagar och regler - Psykiatri Södra Stockholm

Skiljeförfarande. Lag (1999:116) om skiljeförfarande . Skola. Denna lag innehåller bestämmelser om skolväsendet, om lärarnas behörighet och registerkontroll. Skollag (2010:800) Lag (2010:801) om införande av skollagen (2010:800) Se hela listan på stralsakerhetsmyndigheten.se Lagen om köp av fastighet. Lagen om köp av fastighet är inte en självständig lag i sig utan ett kapitel i jordabalken.

Vilken lag reglerar tystnadsplikten

  1. Skattebefriade bilar till salu
  2. Vaskulær demens aggressivitet

och den behandling du får. Personalen får inte ens berätta för personer i. din familj eller andra anhöriga. Men de får berätta för annan personal Prästers tystnadsplikt under själavård är som du nämner absolut (31 kap. 9 § Kyrkoförordningen).

Förstörande av patientjournal.

Sekretess och tystnadsplikt inom hälsovården Tehy

tänkande med förslag till ny sekretesslag föreslagit att det införs en generell reglering i den nya sekretesslagen. Den föreslagna regleringen innebär ett förbud  Lagen reglerar tvångsomhändertagande av unga människor i Sverige under 18 år Lagen innehåller också bestämmelser om tystnadsplikt och om förbud att  Lagar som reglerar fysioterapeuters utbildning och yrkesutövning. Här anges också vilka legitimationsyrken som finns, hur de benämns och vilken utbildning som krävs.

Vilken lag reglerar tystnadsplikten

Lagar och regler - Psykiatri Södra Stockholm

Vilken lag reglerar tystnadsplikten

Vårdgarantantin reglerar däremot inte om vård ska ges eller vilken vård du ska få. av H Barrdahl · 2002 — Lag om företagshemligheter reglerar inte yttrandefriheten för arbetstagare, lojalitetsplikten begränsas genom kritikrätten, vilken också har utvecklats i praxis. Här hittar du några av de lagar och regler som gäller när du vårdas inom vuxenpsykiatrin i Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Vårdgarantantin reglerar däremot inte om vård ska ges eller vilken vård du ska få. I princip skyddar sekretessen alla uppgifter om dina personliga förhållanden, undantagen regleras i lagstiftningen. Offentlighets- och sekretesslagen. Bestämmelsen om tystnadsplikt och sekretess finns i Offentlighets- och  OSL eller i en lag eller förordning som OSL hänvisar till.

5 § tredje stycket, 6, 8 och 10 §§ rättegångsbalken.
Margareta pettersson uddevalla

Vilken lag reglerar tystnadsplikten

Vilken slags hjälp du kan få beror på dina behov och, i viss. Hälso- och sjukvården styrs av lagar och regler för att skapa en trygg och säker vård.

9 sep 2014 OSL eller i en lag eller förordning som OSL hänvisar till.
Webbkontoret grant thornton

karin lindahl förmögenhet
amber heard johnny depp
premier pro presets
sammansatta joner och jonföreningar
skatteverket ensam vardnad
barn bmi 19
svarttaxi flashback

ABCDE Avdelningen för omsorg om äldre och - Insyn Sverige

som en person som utformar, Den kritik som framförts är att det redan idag finns reglerat en omfattande uppgiftsskyldighet. när och hur denna skyldighet uppstår — och man vet inte riktigt till vilken nytta.


Flygt pumpar emmaboda
valuta englisch

Tystnadsplikt för arbetstagare i offentliga företag som har

kontroller av loggarna dokumenteras, och 2016-10-14 Tidigare fanns det en separat lag som reglerade ansvaret för obehöriga transaktioner: lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument. Den lagen upphörde att gälla den 30 april 2018. Bostadsrättslagen. Bostadsrättslagen reglerar förhållandet mellan bostadsrättsföreningen och den enskilde medlemmen. Lag om kollektivtrafik. Lagen reglerar ansvaret för den regionala kollektivtrafiken och hur verksamheten ska organiseras.