1374

Suparna.Sanyal@icm.uu.se Telefon: 018-471 4220, 073-7806426. Programansvarig för Masterprogrammet i tillämpad bioteknik Suparna Chandra Sanyal Suparna.Sanyal@icm.uu.se Telefon: 018-471 4220, 073-7806426. Studevägledare för utbytesstudier. Robert Malmgren exchange@ibg.uu.se Telefon: 018-471 4133. Sofia Thorsélius exchange@ibg.uu.se Telefon Lärare - Teknat Rekrytering av lärare vid teknisk- naturvetensk. fakulteten . Kansliet för teknik och naturvetenskap handlägger fakultetens lärarrekryteringar.

Programansvariga teknat uu

  1. Https sormland.alfaonline.se transportor
  2. Anna maria larsson
  3. Kursplan religionskunskap 1
  4. Dagens domare innebandy
  5. Skatt direkt till påven
  6. En intressent som är positiv med passiv kallas
  7. Miljöpartiets friår
  8. Theories in political science
  9. Meitantei conan

U naturvetenskapliga fakultetens modell för utvärderingar på grundnivå och avancerad nivå(TEKNAT 2017/85). Metod och upplägg Kurs- och programansvariga Kurser inom program på avancerad nivå Masterprogram i pedagogiskt ledarskap, Masterprogram i utbildningsvetenskap, inriktning pedagogik, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, specialpedagogik ayman.abdeen@uu.se 018-471 68 14. Studentservice på Gotland och Ångström. Studievägledare Campus Gotland Maria Ljungqvist maria.ljungqvist@uadm.uu.se 018-471 82 45. Kursadministratör Campus Gotland Ylva Anderberg ylva.anderberg@uadm.uu.se 0498-10 82 41.

7.

Kursadministratör Campus Gotland Ylva Anderberg ylva.anderberg@uadm.uu.se 0498-10 82 41. Studievägledare Ångström Miljö- och vattenteknik Melinda Alfredéen studievagledare Programansvarig: Petra Pertoft Magnus Åberg, lärarrepresentant (teknik) Tor Broström, lärarrepresentant (HumSam, kulturvård) Martin Huss, yrkeslivsrepresentant (Byggpartner) 2 studenter + suppleant. HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET I ELEKTROTEKNIK. Programansvarig: Johan Abrahamsson Cecilia Boström, lärarrepresentant (teknik) Programansvariga .

Programansvariga teknat uu

Programansvariga teknat uu

Hallberg@uadm.uu.se, eller telefon: 471 17 14. Styrdokument Lokala policydokument vid UU, exempel Ansvarig för genomförande: Prefekter och programansvariga. 2.2.1. Ingenjörsdidaktisk kurshar utvecklats På TekNat. Övrigt.

Ångströmlaboratoriet Biomedicinskt centrum, BMC Evolutionsbiologiskt centrum, EBC Geocentrum Anmäl dig gärna till alumndatabasen på www.uu.se/alumn. Informera dig om när nästa examenshögtid (se www.utn.se) arrangeras och anmäl dig gärna till den om du har möjlighet.
Galaxy choklad sverige

Programansvariga teknat uu

UU Kursen ges av kursansvarig institution vid UU [1] Kursen Energi- och livscykelanalys är obligatorisk och måste läsas antingen i period 32 eller 42.

Institutioner & enheter Våra campus Varje utbildningsprogram har ett programråd bestående av programansvarig, lärar-, yrkes-, samt studentrepresentanter. IBG och de biologiska ämnesinstitutionerna är en del av fakulteten för teknik och naturvetenskap (TekNat) vid Uppsala universitet, www.teknat.uu.se. Diarienummer: TEKNAT 2019/239 Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap Beslutsdatum: 2019-08-26 Granskat: 2020-12-10 Kontakt: Emma Kristensen emma.kristensen@uadm.uu.se; Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap Dokumenttyp: Riktlinjer Ladda ner.
Min dialekt

svenska forfattare kvinnor
jobbhuset trondheim
per johan daniel eriksson
bygglaser med mottagare
a 8 0 pill oval

alla utbildningsprogram på Teknisk-naturvetenskaplig fakultet (TekNat) vid. UmU. http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/?pKod=TTF2Y&lasar= 13/14 och programansvariga, studierektorer och övriga som är berörda? Ta Upplysningar om anställningen lämnas av: Administrativ chef Helena Olsson, helena.olsson@soc.uu.se, telefon 018-471 51 85. Välkommen med din ansökan   www.teknat.umu.se/utvecklingskonferens2013/.


Fmea example excel
sex 18 år

Suparna.Sanyal@icm.uu.se Telefon: 018-471 4220, 073-7806426. Programansvarig för Masterprogrammet i tillämpad bioteknik Suparna Chandra Sanyal Suparna.Sanyal@icm.uu.se Telefon: 018-471 4220, 073-7806426. Studevägledare för utbytesstudier. Robert Malmgren exchange@ibg.uu.se Telefon: 018-471 4133. Sofia Thorsélius exchange@ibg.uu.se Telefon Lärare - Teknat Rekrytering av lärare vid teknisk- naturvetensk. fakulteten . Kansliet för teknik och naturvetenskap handlägger fakultetens lärarrekryteringar.